radionice

U toku prethodne nedelje, pored sprovođenja akcija na terenu, učesnici/e YouthBuild-a bili su vredni/e i u trening centru gde su imali prilike da pohađaju treninge na teme ljudskih prava i javnog nastupa. Upoznavanje sa pojmom predrasuda, stereotipa i diskriminacije, istorijat ljudskih prava i upoznavanje sa pojmom interkulturalnosti, osnovne su teme treninga o ljudskim pravima koji je održan 15. jula 2013. godine.

ljudska prava

Predstavljanje u javnosti, pisanje i držanje govora, simulacije intervjua i davanja izjava za medije – posebno su privukli pažnju učesnika u toku intenzivnog i interaktivnog treninga na temu javni nastup.sibica

Program YouthBuild u Sanžaku Građanske inicijative sprovode u okviru programa „Unapređenje ljudske sigurnosti za ugrožene zajednice u jugozapadnoj Srbiji“ koji finansira Fond Ujedinjenih nacija za ljudsku sigurnost, a implementira UNDP. Za više informacija o programu posetite sajt: http://www.srbijakakvuzelim.rs. Podršku YouthBuild programu daje i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).ljudska prava2