Poziv- Javno predstavljanje projekta “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta“

Građanske incijative organizuju javno predstavljanje novog omladinskog projekta u četvrtak, 30. juna 2016. godine u prostorijama Opštinskog kluba za ljudska i manjinska prava (Bujanovac, stara grada komiteta, sprat I), sa početkom u 11 časova.

Projekat “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta“  finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Na skup su pozvani mladi, predstavnici lokalnih samouprava, lokalnog biznis sektora, lokalnih medija i organizacije civilnog društva, kao i ostali relevantni akteri čije su aktivnosti usmerene ka mladima.

Posebna pažnja biće posvećena pružanju funkcionalnog obrazovanja mladima u opštinama Bujanovac, Preševo i gradu Vranju, iz oblasti primenjivih poslovnih veština i zapošljavanja, upoznavanju sa dosadašnjim doprinosom omladinskog programa Građanskih incijativa, trenutnim statusom i mogućnošću unapređenja postojećeg programa.

Program:

  • Predstavljanje projekta “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta“  i poziv predstavnicima lokalnog biznis sektora na saradnju, Fismir Jahiu/Nermine Aliu – Građanske incijative
  • Promocija uspešnih priča učesnika/ca omladinskog programa
  • Diskusija o mehanizmima, trenutnom statusu i mogućnost unapređenja saradnje bujanovačkih OCD,  lokalne samouprave i biznis sektora u oblasti programa koji povećavaju zaposlivost mladih.

 

Molimo Vas da prisustvo sastanku potvrdite najkasnije do srede, 29.juna na e-mail fismir@gradjanske.org

 

 

MOSПројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места”, спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, финансира Министарство омладине и спорта Ребуплике Србије

 

Ministarstvo omladine i sportaYouthBuildSrbijaGradjanske Incijative

 

 

Sastanak “Ekološko Društvo”

1. decembra je održan prvi sastanak sa predstavnicom udruženja “Ekolosko društvo” čije udruzenje je pobednik na konkursu za izradu besplatnog sajta.

Sastank Ekolosko drustvo 1Ekolosko drustvo 2

Pjesëmarrëset e programit Youth Build “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” në vizitë studimore në Beograd

25 Nëntor Pjesëmarrëset e programit Youth Build “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” në vizitë studimore në Beograd

Projekti “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” ka filluar me idejën që gratë e reja nga mjediset më pak të zhvilluara të fitojnë mundësinë që me dijen e vet t’i përshtaten tregut të punës dhe të krijojnë mundësi për punë të reja dhe/ose të nisin bizneset e veta në industrinë më perspektive të IT-së. Ato së shpejti dë ta kryejnë trajnimin intenziv për punimin dhe mirëmbajtjen e web faqeve. Pjesa e dytë e projektit nënkupton edhe trajnimin për aktivizëm lokal, të cilin me sukses e kanë mbaruar.

Ajo që tashmë ka mbetur është vizita studimore në Beograd, e cila do të realizohet prej 25 deri më 27 nëntor të vitit 2015.

Në kuadër të vizitës, 30 gratë e reja do të kenë mundësi të njoftohen dhe të shkëmbejnë mendime/ide me ekspertët nga fusha e IT-së, me gratë që merren me ndërmarrësi, e të cilat tanimë veç kanë realizuar qëllimet e veta dhe të cilat paraqesin vetëm motivim shtesë që pjesëmarrëset e projektit tonë të vazhdojnë të ndërtojnë karierën e tyre në këtë sferë. Mes tjerash, do të shoqërohen me Ivana Qirkoviq-in (kickstart.rs), me Kristina Jazinka Nikoliq-in (senergy.rs) dhe me Zoja Kukiq-in (startit.rs).

Pjesëmarrëset e këtij programi do të vizitojnë kompaninë Microsoft dhe Qendrën e tyre për zhvillim, do të bisedojnë me inxhinieret e Microsoft-it, kurse ekipi i tyre do t’u prezantojë  pjesëmarrëseve programin BizSpark për StartUp-e.

Poashtu, do ta vizitojnë edhe Ministrinë e Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Sërbisë dhe

Shtëpinë për të drejat e njerëzve.

Pjesëmarrëset e programit dë marrin këshilla praktike se si të shfrytëzojnë shkathësitë e reja të fituara në fushën e IT-së, do të njoftohen me funksionimin e start up bizneseve dhe hapat konkret drejt ndërmarrësisë.

BUNP

 

 

 

MOS Projektin “Punësimi grave të reja në sektorin e IT-së” është duke e realizuar Iniciativa Qytetare ndërsa duke e  mbështetur financiarisht Ministria e Rinisë dhe Sportit e Republikës së Sërbisë.

 

 

Programin YouthBuild – Të rinjët e edukuar dhe aktiv, të cilin në Serbi e implementon Iniciativa Qytetare, është zhvilluar sipas modelit të programit YouthBuild Internacional, i cili po jep rezultate të shkëlqyera në 15 vende të anemabanë botës. Me mbi 30 vjet përvojë, YouthBuild ka përgatitur 94 000 të rinj që të jenë aktiv, të angazhohen dhe vetë të ndërtojnë komunitetin e tyre. Programin YouthBuild e ka mbështetur Ministria e Rinisë dhe Sportit dhe Youthbuild Internacional.

 

Më shumë për Youth Build-in dhe Iniciativën Qytetare do të gjeni në adresat e mëposhtme:

:: www.youthbuildsrbija.org :: facebook.com/YouthBuildSrbija :: www.gradjanske.org :: facebook.com/GradjanskeInicijative