Vesti
3. 12. 15
Sastanak “Ekološko Društvo”

1. decembra je održan prvi sastanak sa predstavnicom udruženja “Ekolosko društvo” čije udruzenje je pobednik na konkursu za izradu besplatnog sajta.

Sastank Ekolosko drustvo 1Ekolosko drustvo 2

30. 11. 15
Vizita studimore në Beograd

    Përfundoi vizita studimore e pjesëmarrëseve të programit Youth Build “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” në Beograd

Pjesëmarrëset e programit Youth Build “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” kanë realizuar vizitën studimore në Beograd prej 25 – 27 nëntor 2015

Projekti “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” ka filluar me idejën që gratë e reja nga mjediset më pak të zhvilluara të fitojnë mundësinë që me dijen e vet t’i përshtaten tregut të punës dhe të krijojnë mundësi për punë të reja dhe/ose të nisin bizneset e veta në industrinë më perspektive të IT-së. Ato përveç trajnimit intenziv për punimin dhe mirëmbajtjen e web faqeve kanë ndjekur edhe trajnimet për aktivizëm lokal, të cilin me sukses e kanë mbaruar.

Ditën e parë të vizitës e filluam  në Shkollën e Krojaçevës ku për së afërmi u njoftuam me punës e tyre, stafin dhe gjitha shërbimet që ofrojnë ata në kuadër të shkollës. Ishin po trenerët e asaj shkolle që suksesshëm realizuan trajnimin intenziv për punimin dhe mirëbajtjen e web faqeve.

Në kuadër të vizitës, 30 gratë e reja patën mundësinë të njoftohen dhe të shkëmbejnë mendime dhe ide edhe me ekspertët nga fusha e IT-së, me gratë që merren me ndërmarrësi, e të cilat tanimë veç kanë realizuar qëllimet e veta dhe të cilat paraqesin vetëm motivim shtesë që pjesëmarrëset e projektit tonë të vazhdojnë të ndërtojnë karrierën e tyre në këtë sferë. Mes tjerash, ato u shoqëruan me Ivana Qirkoviq-in (kickstart.rs), e cila me fjalimin e saj motivues ishte një shtysë e madhe dhe inspirim për gjithë ne, me Kristina Jazinka Nikoliq-in (senergy.rs) dhe me Zoja Kukiq-in (startit.rs).

Pjesëmarrëset e këtij programi vizituan edhe kompaninë Microsoft dhe Qendrën e tyre për zhvillim, biseduan me inxhinieret e Microsoft-it, kurse ekipi i tyre u prezantoi  pjesëmarrëseve programin BizSpark për StartUp-e. Gjatë qëndrimit në Microsoft, vajzat patën mundësi që nën përcjelljen e inxhinierit të ekipit të Microsoftit të krijojnë një web faqe, në programin Microsoft Azure. Kështu të gjitha pjesëmarrëset e hapën nga një llogari personale permes të cilave ato, në 12 muajt e ardhshëm, falas do të shfrytëzojnë produktet e këtij programi.

Në ditën e fundit vizituam Ministrinë e Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Sërbisë ku mirë se ardhjen na e shprehu Zorica Labudoviç, shefe e sektorit për bashkëpunim me Zyret e të rinjëve dhe sekretari shtetëror për rini, Nenad Borovçanin. Pas kësaj vijoi vizita në Shtëpinë për të drejat e njerëzve.

Kështu pas gjithë këtyre vizitave i erdhi fundi rrugëtimit tonë, u kthyem në vendin tonë plot shpresë e inspirim se ndryshimi do të fillojë pikërisht nga Ne! Ne dhe çdo individ tjetër jemi forca që nis çdo iniciativë për ndryshim.

Ajo që na ka mbetur tani është krijimii web faqes falas shoqatës “Shoqëria Ekologjike” e cila u përzgjodh fituese në konkursin e shpallur nga “Iniciativa qytetare” për krijimin e një web faqeje falas.

 

Projektin “Punësimi grave të reja në sektorin e IT-së” është duke e realizuar Iniciativa Qytetare ndërsa duke e  mbështetur financiarisht Ministria e Rinisë dhe Sportit e Republikës së Sërbisë.

 

Programin YouthBuild – Të rinjët e edukuar dhe aktiv, të cilin në Serbi e implementon Iniciativa Qytetare, është zhvilluar sipas modelit të programit YouthBuild Internacional, i cili po jep rezultate të shkëlqyera në 15 vende të anemabanë botës. Me mbi 30 vjet përvojë, YouthBuild ka përgatitur 94 000 të rinj që të jenë aktiv, të angazhohen dhe vetë të ndërtojnë komunitetin e tyre. Programin YouthBuild e ka mbështetur Ministria e Rinisë dhe Sportit dhe Youthbuild Internacional.

 

Më shumë për Youth Build-in dhe Iniciativën Qytetare do të gjeni në adresat e mëposhtme:

:: www.youthbuildsrbija.org :: facebook.com/YouthBuildSrbija :: www.gradjanske.org :: facebook.com/GradjanskeInicijative

Shkolla e Krojaceves Microsoft 2 jpg Microsoft 1 jpg M.O.S 1M.O.S 1.Ivana Cirkovic

25. 11. 15
Učesnice Youth Build programa “Zapošljavanje mladih žena u IT sektoru” u studijskoj poseti Beogradu

YB IT header

Projekat “Zapošljavanje mladih žena u IT sektoru” započet je sa idejom da mlade žene iz manje razvijenih sredina dobiju priliku da prilagođavanjem svog znanja tržištu rada stvore mogućnosti za nove poslove i/ili pokretanje sopstvenog biznisa u perspektivnoj IT industriji. One uskoro završavaju intenzivnu obuku za izradu i održavanje veb sajtova. Projekat podrazumeva i obuku za lokalni aktivizam, koju su sve učesnice uspešno prošle.

Ono što im sada predstoji jeste studijska poseta Beogradu koja će biti realizovana od 25. do 27.novembra 2015.godine.

U okviru posete, 30 mladih žena imaće priliku da upozna i razmeni mišljenja sa vodećim stručnjacima iz oblasti IT-a, ženama preduzetnicama koje su se već ostvarile i koje predstavljaju samo dodatnu motivaciju da naše učesnice nastave da grade svoju karijeru u ovoj sferi. Između ostalog, družiće se sa Ivanom Ćirković (kickstart.rs), Kristinom Jazinka Nikolić (senergy.rs) i Zojom Kukić (startit.rs).

Učesnice ovog programa posetiće kompaniju Microsoft i njihov Centar za razvoj, razgovaraće sa inženjerkama Microsoft-a, a njihov tim predstaviće im BizSpark program za StartUp-e.

Takođe, posetiće i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i  Kuću ljudskih prava.

Učesnice programa dobiće praktične savete kako da upotrebe novostečene IT veštine, upoznaće se sa funkcionisanjem start up biznisa i konkretnim koracima ka preduzetništvu.

NPBU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSПројекат „Запошљавање младих девојака у ИТ сектору“ спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске инцијативе“, финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

 

Program YouthBuild – Edukovani i aktivni mladi koji u Srbiji koji sprovode Građanske inicijative, razvijen je po uzoru na YouthBuild International program koji daje odlične rezultate u 15 zemalja širom sveta. Sa preko 30 godina iskustva, YouthBuild je pripremio preko 94 000 mladih ljudi da budu aktivni, angažovani i sami grade svoju zajednicu

Više o YouthBuildu i Građanskim inicijativama možete videti na sledećim adresama:

:: www.youthbuildsrbija.org :: facebook.com/YouthBuildSrbija :: www.gradjanske.org :: facebook.com/GradjanskeInicijative

 

5. 12. 13
treca-generacija-youthbuild-program-gradjanske-inicijative-2_800x600.jpg
treca-generacija-youthbuild-pr-gradjanske-inicijative-4.jpg_backup
treca-generacija-youthbuild-pr-gradjanske-inicijative-3.jpg
treca-generacija-youthbuild-pr-gradjanske-inicijative.jpg
treca-generacija-youthbuild-program-gradjanske-inicijative-1_600x600.jpg_backup
treca-generacija-youthbuild-program-gradjanske-inicijative-1_600x600.jpg
treca-generacija-youthbuild-program-gradjanske-inicijative_800x600.jpg
treca-generacija-youthbuild-pr-gradjanske-inicijative-1.jpg
treca-generacija-youthbuild-pr-gradjanske-inicijative-1.jpg_backup
treca-generacija-youthbuild-pr-gradjanske-inicijative.jpg_backup
treca-generacija-youthbuild-program-gradjanske-inicijative-2_800x600.jpg_backup
treca-generacija-youthbuild-pr-gradjanske-inicijative-2.jpg
treca-generacija-youthbuild-pr-gradjanske-inicijative-3.jpg_backup
treca-generacija-youthbuild-pr-gradjanske-inicijative-4.jpg
treca-generacija-youthbuild-program-gradjanske-inicijative_800x600.jpg_backup
treca-generacija-youthbuild-pr-gradjanske-inicijative-2.jpg_backup
Obuke III generacije YB

III generacija YouthBuild programa u Preševu, Bujanovcu i Vranju je počela sa radom.

5. 12. 13
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-1.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-8.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-6.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-7.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-4.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-4.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-4.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-3.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-5.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-3.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-2.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-2.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-9.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-1.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-7.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-6.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-2.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-1.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-9.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-1.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-3.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-5.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-2.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-3.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-8.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-4.jpg_backup
Početak rada III generacije

III generacija YouthBuild programa u Preševu, Bujanovcu i Vranju počela je sa radom. Evo malo atmosfere sa svečanog otvaranja.

5. 12. 13
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-12_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-16_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-14_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-9_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-4_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-5_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-7_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-4_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-8_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-16_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-15_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-2_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-1_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-14_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-11_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-5_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-2_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-13_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-6_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-8_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-3_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-7_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-12_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-10_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-13_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-11_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-6_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-9_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-10_800x533.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-3_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-15_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak_800x533.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-sandzak-1_800x533.jpg
Početak rada YouthBuild programa u Sandžaku

Nakon dve uspešne godine YouthBuild programa u Preševu, Bujanovcu i Vranju, započeli smo rad u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu. Evo malo atmosfere sa svečanog otvaranja programa u Sandžaku.

5. 12. 13
62387_451047274965922_1098416966_n_800x533.jpg_backup
1080_451048121632504_1432336487_n_800x533.jpg
417614_451048098299173_330788425_n_800x533.jpg
419212_451047901632526_540496851_n_800x533.jpg_backup
387557_451051494965500_1151465135_n_800x533.jpg_backup
644414_451047778299205_1474164119_n_800x533.jpg_backup
417614_451048098299173_330788425_n_800x533.jpg_backup
542821_451048171632499_2075594382_n_800x533.jpg
482397_451051554965494_751125173_n_800x533.jpg
299825_451047401632576_701947809_n_800x533.jpg_backup
63203_451047981632518_622471608_n_800x533.jpg_backup
67082_451051324965517_1903978392_n_800x533.jpg_backup
542821_451048171632499_2075594382_n_800x533.jpg_backup
12037_451047494965900_310216591_n_800x533.jpg_backup
387557_451051494965500_1151465135_n_800x533.jpg
644414_451047778299205_1474164119_n_800x533.jpg
419212_451047901632526_540496851_n_800x533.jpg
63203_451047981632518_622471608_n_800x533.jpg
182453_451048174965832_777252078_n_800x533.jpg_backup
182453_451048174965832_777252078_n_800x533.jpg
12037_451047494965900_310216591_n_800x533.jpg
67082_451051324965517_1903978392_n_800x533.jpg
1080_451048121632504_1432336487_n_800x533.jpg_backup
482397_451051554965494_751125173_n_800x533.jpg_backup
299825_451047401632576_701947809_n_800x533.jpg
62387_451047274965922_1098416966_n_800x533.jpg
Dodela sertifikata II generaciji YouthBuild programa

Nakon 6 meseci uspešnog programa,  nova generacija “diplomaca” YouthBuild-a, dobila je sertifikate.

4. 12. 13
youthbuild-gradjanske-inicijative.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-14.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-8.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-12.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-5.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-19.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-12.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-2.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-3.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-1.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-11.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-1.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-11.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-2.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-21.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-16.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-16.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-7.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-15.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-13.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-13.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-8.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-18.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-17.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-15.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-3.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-9.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-4.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-7.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-19.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-21.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-9.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-20.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-5.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-17.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-14.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-6.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-4.jpg_backup
youthbuild-gradjanske-inicijative-18.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-20.jpg
youthbuild-gradjanske-inicijative-6.jpg
Akcije mladih iz II generacije YouthBuild-a

Humanitarne akcije,  sređivanje parkova, sportskih terena – samo su neke od akcija druge generacije YouthBuild programa.

4. 4. 13
obuka-na-temu.jpg
01-11-2012-javno-zagovaranje-5.jpg
02-11-2012-javno-zagovaranje-ii-15.jpg
obukee.jpg
01-11-2012-javno-zagovaranje-6.jpg
31-10-2012-volonterizam-8.jpg
31-10-2012-volonterizam-11.jpg
02-11-2012-javno-zagovaranje-ii-10.jpg
obukaaaaa.jpg
31-10-2012-volonterizam-3.jpg
30-10-2012-aktivizam-2.jpg
02-11-2012-javno-zagovaranje-ii-8.jpg
Organizovane radionice u YouthBuild trening centru
Radionice i seminari koji pomažu mladima da isplaniraju lokalne akcije, mobilišu zajednicu i organizuju se, svakodnevno su bile organizovane u YouthBuild trening centru.
4. 4. 13
dsc00918.jpg
dsc00977.jpg
dsc00952.jpg
dsc00904.jpg
dsc00936.jpg
dsc00944.jpg
dsc00975.jpg
dsc00905.jpg
dsc00974.jpg
dsc00958.jpg
dsc00976.jpg
dsc00954.jpg
dsc00943.jpg
dsc00927.jpg
Otvaranje YouthBuild Trening centra

Nakon godinu dana uspešnog sprovođenja, Građanske inicijative nastavljaju sa sprovođenjem YouthBuild programa sa novih 47 učesnika/nica iz Vranja, Bujanovca i Preševa. Tim povodom je 2. oktobra 2012. godine održano svečano otvaranje Trening centra u Bujanovcu i obeležavanje početka rada nove generacije. Predsednik opštine Bujanovac Nagip Arifi, gradonačelnik Vranja Zoran Antić, izvršna direktorka Građanskih inicijativa Dubravka Velat i Jasmina Rugovac iz Caritas-a, svojim obraćanjima su obeležili otvaranje centra.

4. 4. 13
dynamic
dsc00591.jpg
dsc00599.jpg
dsc00574.jpg
dsc00598.jpg
dsc00573.jpg
dsc00603.jpg
dsc00576.jpg
dsc00588.jpg
dsc00596.jpg
dsc00579.jpg
dsc00594.jpg
Orijentacioni trening II generacije YB

Više od 40 mladih ljudi iz Bujanovca, Preševa i Vranja učestvovalo je na dvodnevnom uvodnom treningu za novu grupu učesnika na programu „YouthBuild Srbija – Edukovani i aktivni mladi” koji je održan od 12–14. septembra 2012. godine u Vranjskoj banji. Kroz zanimljive igre i aktivnosti, imali su prilike da se upoznaju sa temom lokalne zajednice, ali i prevazilaženjem predrasuda i stereotipa u cilju zajedničkog rada u zajednici.

21. 5. 12
64894_359918304048600_100000913018451_1146627_318668170_n.jpg
image0418.jpg
dynamic
427407_359917557382008_100000913018451_1146619_778018381_n.jpg
421627_359918370715260_100000913018451_1146628_2134671393_n.jpg
432139_359917840715313_100000913018451_1146622_1779615595_n.jpg
422056_359918447381919_100000913018451_1146629_1651023842_n.jpg
424476_359917450715352_100000913018451_1146618_552540186_n.jpg
426102_359918844048546_100000913018451_1146634_115460959_n.jpg
417080_359918760715221_100000913018451_1146633_1261887020_n.jpg
422837_359917660715331_100000913018451_1146620_793423895_n.jpg
429685_359918134048617_100000913018451_1146625_1148151682_n.jpg
419105_359917744048656_100000913018451_1146621_278711270_n.jpg
432134_359917917381972_100000913018451_1146623_418080081_n.jpg
425817_359918237381940_100000913018451_1146626_1291862226_n.jpg
image0416.jpg
426951_359918534048577_100000913018451_1146630_1482165383_n.jpg
image0417.jpg
65783_359918917381872_100000913018451_1146636_518608875_n.jpg
431582_359918630715234_100000913018451_1146632_1896260153_n.jpg
418340_359918020715295_100000913018451_1146624_1316566277_n.jpg
Farbanje ograda u Bujanovcu i Preševu

Žute kabanice nisu spakovane nakon izgrađenih 11 rampi za OSI pa je nastavljeno sa akcijama farbanja ograda. Učesnici/e YouthBuild-a su ofarbali ukupno 1,5km ograde i to na dve osnovne škole u Bujanovcu: „Naim Frašeri“ i „Branko Radičević“, kao i ograda Doma kulture Abdulah Krašnica.

21. 5. 12
img_1639.jpg
img_1630.jpg
img_1638.jpg
img_1627.jpg
img_1633.jpg
img_1628.jpg
img_9309.jpg
img_1643.jpg
img_1637.jpg
img_1644.jpg
img_1640.jpg
img_1635.jpg
img_1641.jpg
img_1645.jpg
img_1632.jpg
img_1636.jpg
img_1677.jpg
img_9315.jpg
img_1631.jpg
img_1626.jpg
img_1642.jpg
img_1634.jpg
Dodela sertifikata

 

Svim mladićima i devojkama koji su učestvovali u projektu, 23. marta 2012. dodeljeni su sertifikati kako bismo im odali priznanje za sav uložen trud i rad u sticanju i nadogradnji praktičnih i liderskih veština i učešću u radu na društveno korisnim projektima. Ovim im je takođe dato priznanje i za razvijanje međuetničke saradnje, širenje aktivizma u okviru svoje lokalne zajednice, motivisanje sugrađana da im se pridruže kao i za opšti doprinos promovisanju volonterizma.

21. 5. 12
374077_293573194016445_100000913018451_956340_1502286851_n.jpg
377384_293573467349751_100000913018451_956347_650872764_n.jpg
dynamic
380057_293572920683139_100000913018451_956332_1702724790_n.jpg
379679_293574047349693_100000913018451_956357_1792806115_n.jpg
373983_293574370682994_100000913018451_956361_798512423_n.jpg
373935_293573144016450_100000913018451_956338_241895375_n.jpg
380838_293574477349650_100000913018451_956363_957128572_n.jpg
377384_293573467349751_100000913018451_956347_650872764_n-1.jpg
380449_293572580683173_100000913018451_956324_827083799_n.jpg
311386_286876454686119_100000913018451_938463_206357331_n.jpg
379035_286876064686158_100000913018451_938455_934083542_n.jpg
318558_286876291352802_100000913018451_938460_1629242703_n.jpg
379113_293573717349726_100000913018451_956351_1750075390_n.jpg
319216_286877368019361_100000913018451_938478_1258606055_n.jpg
308127_286877251352706_100000913018451_938476_2013569579_n.jpg
313510_286875781352853_100000913018451_938450_639918627_n.jpg
310694_286876528019445_100000913018451_938464_1893455374_n.jpg
311386_286876454686119_100000913018451_938463_206357331_n-1.jpg
379854_293574164016348_100000913018451_956359_1081146433_n.jpg
380245_286876121352819_100000913018451_938457_803632822_n.jpg
312860_286877468019351_100000913018451_938480_1314259737_n.jpg
Radovi na rampama u Bujanovcu i Preševu

Učesnici su pre početka rada, obišli lokacije javnih institucija i mapirali gde je sve potrebno izgraditi rampe za OSI. Broj potrebnih rampi je veći nego štoje izgrađeno od strane učesnika YB projekta, ali je dogovoreno da sa opštinama Bujanovac i Preševo da one izgrade ostatak potrebnih rampi. Tokom radova na izgradnji, učesnici su imali pomoć stručnih lica koja su im bila konstantna pomoć i podrška.

21. 5. 12
374077_293573194016445_100000913018451_956340_1502286851_n.jpg
377384_293573467349751_100000913018451_956347_650872764_n.jpg
dynamic
380057_293572920683139_100000913018451_956332_1702724790_n.jpg
379679_293574047349693_100000913018451_956357_1792806115_n.jpg
373983_293574370682994_100000913018451_956361_798512423_n.jpg
373935_293573144016450_100000913018451_956338_241895375_n.jpg
380838_293574477349650_100000913018451_956363_957128572_n.jpg
377384_293573467349751_100000913018451_956347_650872764_n-1.jpg
380449_293572580683173_100000913018451_956324_827083799_n.jpg
311386_286876454686119_100000913018451_938463_206357331_n.jpg
379035_286876064686158_100000913018451_938455_934083542_n.jpg
318558_286876291352802_100000913018451_938460_1629242703_n.jpg
379113_293573717349726_100000913018451_956351_1750075390_n.jpg
319216_286877368019361_100000913018451_938478_1258606055_n.jpg
308127_286877251352706_100000913018451_938476_2013569579_n.jpg
313510_286875781352853_100000913018451_938450_639918627_n.jpg
310694_286876528019445_100000913018451_938464_1893455374_n.jpg
311386_286876454686119_100000913018451_938463_206357331_n-1.jpg
379854_293574164016348_100000913018451_956359_1081146433_n.jpg
380245_286876121352819_100000913018451_938457_803632822_n.jpg
312860_286877468019351_100000913018451_938480_1314259737_n.jpg
Početak radova izgradnje rampi za osobe sa invaliditetom u Preševu

Nakon uspešne akcije u Bujanovcu istim tempom je nastavljeno i u Preševu koje je dobilo 4 rampe za OSI i to na ulazu u Gimnaziju „Skender Beg“, OŠ „Ibrahim Kelmendi“, Dom kulture „Abdulah Krešnica“ i zgradu opštine Preševo.

21. 5. 12
img_8724.jpg
img_8722.jpg
img_8732.jpg
dynamic
img_8729.jpg
img_8725.jpg
img_8740.jpg
img_8733.jpg
img_8737.jpg
img_8739.jpg
img_8728.jpg
img_8726.jpg
img_8727.jpg
img_8731.jpg
img_8719.jpg
img_8730.jpg
img_8743.jpg
img_8738.jpg
img_8723.jpg
img_8717.jpg
img_8720.jpg
img_8741.jpg
Početak radova izgradnje rampi za osobe sa invaliditetom u Bujanovcu

Žute kabanice preko jakni, udobna odeća i topla obuća bili su spremni 25. novembra 2011. godine kada je započeta akcija izgradnje rampi za osobe sa invaliditetom. Jednom pokrenuti, teško su se zaustavili pa smo nakon akcije dobili ukupno 7 rampi za OSI u Bujanovcu i to na ulazima u zgrade: opštine Bujanovac, Osnovnog suda u Bujanovcu, OŠ „Branko Radičević“, SUP Bujanovac, OŠ „Naim Frašeri“, Dispanzera za plućne bolesti i Doma Zdravlja.

21. 5. 12
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-7.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-19.jpg
dynamic
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-20.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-8.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-12.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-14.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-21.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-11.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-9.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-10.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-6.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-16.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-5.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-1.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-13.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-3.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-18.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-17.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-15.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-2.jpg
08-11-2011-mobilizacija-zajednice-4.jpg
Treninzi učesnika/ca

Tokom realizacije projekta, učesnici/e su učestvovali na treninzima i seminarima koji su bili održani na teme: Definisanje problema u lokalnoj zajednici; Komunikacija i lokalna zajednica; Ispitivanje potreba; Timski rad; Mobilizacija zajednice; Pisanje projekata; Aktivno traženje posla i pisanje CV-ja; Javno nastupanje; Stereotipi i predrasude; Medijacija; Omladinsko preduzetništvo; Društvene mreže…

7. 5. 12
img_7947.jpg
img_7951.jpg
img_7950.jpg
img_7948.jpg
img_7955.jpg
dynamic
img_7953.jpg
img_7957.jpg
img_7941.jpg
img_7945.jpg
img_7952.jpg
img_7956.jpg
img_7936.jpg
img_7939.jpg
img_7943.jpg
img_7937.jpg
img_7949.jpg
img_7954.jpg
img_7946.jpg
img_7942.jpg
img_7938.jpg
img_7944.jpg
Otvaranje Trening centra u Bujanovcu

Trening centar je otvoren Oktobra 13. 2011. godine u Bujanovcu u ulici Braće Stošić 30. Otvoren je svakim radnim danom od 08.00-16.00h za sve mlade ljude i one koji se tako osećaju. Svi zainteresovani mogu u svako doba da nas posete ukoliko žele da se priključe našim aktivnostima, učestvuju u treninzima i seminarima na razne teme. Koordinatori/ke i učesnici/ke Trening centra ovde svakodnevno rade, uče i druže se. Ako želiš i ti, pridruži im se!

7. 5. 12
img_7974.jpg
img_7975.jpg
20-21-oktobar-tot-bujanovac-7.jpg
dynamic
20-21-oktobar-tot-bujanovac-2.jpg
20-21-oktobar-tot-bujanovac-6.jpg
img_7970.jpg
20-21-oktobar-tot-bujanovac-3.jpg
img_7973.jpg
20-21-oktobar-tot-bujanovac-1.jpg
20-21-oktobar-tot-bujanovac-10.jpg
img_7972.jpg
img_7976.jpg
20-21-oktobar-tot-bujanovac-9.jpg
20-21-oktobar-tot-bujanovac-4.jpg
img_7977.jpg
img_7968.jpg
20-21-oktobar-tot-bujanovac-5.jpg
20-21-oktobar-tot-bujanovac.jpg
20-21-oktobar-tot-bujanovac-8.jpg
img_7971.jpg
img_7969.jpg
Jačanje kapaciteta lokalnih trenera/ica

Kako bi osnažili kapacitete lokalnih trenera i trenerica YouthBuild projekta, 20. i 21. oktobra 2011. godine imali su prilike da pohađaju trening. Tokom treninga oni su osnažili svoje kapacitete, uskladili standarde rada, dobili dodatna znanja i veštine na teme javnog prezentovanja, timskog rada i pisanja dizajna. Jačanje lokalnih kapaciteta je još jedan od ciljeva ovog projekta, kako bi time osnažili lokalnu zajednicu i koristili već postojeće resurse.