Foto

1. decembra je održan prvi sastanak sa predstavnicom udruženja “Ekolosko društvo” čije udruzenje je pobednik na konkursu za izradu besplatnog sajta.

Sastank Ekolosko drustvo 1Ekolosko drustvo 2

    Përfundoi vizita studimore e pjesëmarrëseve të programit Youth Build “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” në Beograd

Pjesëmarrëset e programit Youth Build “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” kanë realizuar vizitën studimore në Beograd prej 25 – 27 nëntor 2015

Projekti “Punësimi i grave të reja në sektorin e IT-së” ka filluar me idejën që gratë e reja nga mjediset më pak të zhvilluara të fitojnë mundësinë që me dijen e vet t’i përshtaten tregut të punës dhe të krijojnë mundësi për punë të reja dhe/ose të nisin bizneset e veta në industrinë më perspektive të IT-së. Ato përveç trajnimit intenziv për punimin dhe mirëmbajtjen e web faqeve kanë ndjekur edhe trajnimet për aktivizëm lokal, të cilin me sukses e kanë mbaruar.

Ditën e parë të vizitës e filluam  në Shkollën e Krojaçevës ku për së afërmi u njoftuam me punës e tyre, stafin dhe gjitha shërbimet që ofrojnë ata në kuadër të shkollës. Ishin po trenerët e asaj shkolle që suksesshëm realizuan trajnimin intenziv për punimin dhe mirëbajtjen e web faqeve.

Në kuadër të vizitës, 30 gratë e reja patën mundësinë të njoftohen dhe të shkëmbejnë mendime dhe ide edhe me ekspertët nga fusha e IT-së, me gratë që merren me ndërmarrësi, e të cilat tanimë veç kanë realizuar qëllimet e veta dhe të cilat paraqesin vetëm motivim shtesë që pjesëmarrëset e projektit tonë të vazhdojnë të ndërtojnë karrierën e tyre në këtë sferë. Mes tjerash, ato u shoqëruan me Ivana Qirkoviq-in (kickstart.rs), e cila me fjalimin e saj motivues ishte një shtysë e madhe dhe inspirim për gjithë ne, me Kristina Jazinka Nikoliq-in (senergy.rs) dhe me Zoja Kukiq-in (startit.rs).

Pjesëmarrëset e këtij programi vizituan edhe kompaninë Microsoft dhe Qendrën e tyre për zhvillim, biseduan me inxhinieret e Microsoft-it, kurse ekipi i tyre u prezantoi  pjesëmarrëseve programin BizSpark për StartUp-e. Gjatë qëndrimit në Microsoft, vajzat patën mundësi që nën përcjelljen e inxhinierit të ekipit të Microsoftit të krijojnë një web faqe, në programin Microsoft Azure. Kështu të gjitha pjesëmarrëset e hapën nga një llogari personale permes të cilave ato, në 12 muajt e ardhshëm, falas do të shfrytëzojnë produktet e këtij programi.

Në ditën e fundit vizituam Ministrinë e Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Sërbisë ku mirë se ardhjen na e shprehu Zorica Labudoviç, shefe e sektorit për bashkëpunim me Zyret e të rinjëve dhe sekretari shtetëror për rini, Nenad Borovçanin. Pas kësaj vijoi vizita në Shtëpinë për të drejat e njerëzve.

Kështu pas gjithë këtyre vizitave i erdhi fundi rrugëtimit tonë, u kthyem në vendin tonë plot shpresë e inspirim se ndryshimi do të fillojë pikërisht nga Ne! Ne dhe çdo individ tjetër jemi forca që nis çdo iniciativë për ndryshim.

Ajo që na ka mbetur tani është krijimii web faqes falas shoqatës “Shoqëria Ekologjike” e cila u përzgjodh fituese në konkursin e shpallur nga “Iniciativa qytetare” për krijimin e një web faqeje falas.

 

Projektin “Punësimi grave të reja në sektorin e IT-së” është duke e realizuar Iniciativa Qytetare ndërsa duke e  mbështetur financiarisht Ministria e Rinisë dhe Sportit e Republikës së Sërbisë.

 

Programin YouthBuild – Të rinjët e edukuar dhe aktiv, të cilin në Serbi e implementon Iniciativa Qytetare, është zhvilluar sipas modelit të programit YouthBuild Internacional, i cili po jep rezultate të shkëlqyera në 15 vende të anemabanë botës. Me mbi 30 vjet përvojë, YouthBuild ka përgatitur 94 000 të rinj që të jenë aktiv, të angazhohen dhe vetë të ndërtojnë komunitetin e tyre. Programin YouthBuild e ka mbështetur Ministria e Rinisë dhe Sportit dhe Youthbuild Internacional.

 

Më shumë për Youth Build-in dhe Iniciativën Qytetare do të gjeni në adresat e mëposhtme:

:: www.youthbuildsrbija.org :: facebook.com/YouthBuildSrbija :: www.gradjanske.org :: facebook.com/GradjanskeInicijative

Shkolla e Krojaceves Microsoft 2 jpg Microsoft 1 jpg M.O.S 1M.O.S 1.Ivana Cirkovic

YB IT header

Projekat “Zapošljavanje mladih žena u IT sektoru” započet je sa idejom da mlade žene iz manje razvijenih sredina dobiju priliku da prilagođavanjem svog znanja tržištu rada stvore mogućnosti za nove poslove i/ili pokretanje sopstvenog biznisa u perspektivnoj IT industriji. One uskoro završavaju intenzivnu obuku za izradu i održavanje veb sajtova. Projekat podrazumeva i obuku za lokalni aktivizam, koju su sve učesnice uspešno prošle.

Ono što im sada predstoji jeste studijska poseta Beogradu koja će biti realizovana od 25. do 27.novembra 2015.godine.

U okviru posete, 30 mladih žena imaće priliku da upozna i razmeni mišljenja sa vodećim stručnjacima iz oblasti IT-a, ženama preduzetnicama koje su se već ostvarile i koje predstavljaju samo dodatnu motivaciju da naše učesnice nastave da grade svoju karijeru u ovoj sferi. Između ostalog, družiće se sa Ivanom Ćirković (kickstart.rs), Kristinom Jazinka Nikolić (senergy.rs) i Zojom Kukić (startit.rs).

Učesnice ovog programa posetiće kompaniju Microsoft i njihov Centar za razvoj, razgovaraće sa inženjerkama Microsoft-a, a njihov tim predstaviće im BizSpark program za StartUp-e.

Takođe, posetiće i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i  Kuću ljudskih prava.

Učesnice programa dobiće praktične savete kako da upotrebe novostečene IT veštine, upoznaće se sa funkcionisanjem start up biznisa i konkretnim koracima ka preduzetništvu.

NPBU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSПројекат „Запошљавање младих девојака у ИТ сектору“ спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске инцијативе“, финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

 

Program YouthBuild – Edukovani i aktivni mladi koji u Srbiji koji sprovode Građanske inicijative, razvijen je po uzoru na YouthBuild International program koji daje odlične rezultate u 15 zemalja širom sveta. Sa preko 30 godina iskustva, YouthBuild je pripremio preko 94 000 mladih ljudi da budu aktivni, angažovani i sami grade svoju zajednicu

Više o YouthBuildu i Građanskim inicijativama možete videti na sledećim adresama:

:: www.youthbuildsrbija.org :: facebook.com/YouthBuildSrbija :: www.gradjanske.org :: facebook.com/GradjanskeInicijative

 

III generacija YouthBuild programa u Preševu, Bujanovcu i Vranju je počela sa radom.

III generacija YouthBuild programa u Preševu, Bujanovcu i Vranju počela je sa radom. Evo malo atmosfere sa svečanog otvaranja.

Nakon dve uspešne godine YouthBuild programa u Preševu, Bujanovcu i Vranju, započeli smo rad u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu. Evo malo atmosfere sa svečanog otvaranja programa u Sandžaku.

Nakon 6 meseci uspešnog programa,  nova generacija “diplomaca” YouthBuild-a, dobila je sertifikate.

Humanitarne akcije,  sređivanje parkova, sportskih terena – samo su neke od akcija druge generacije YouthBuild programa.

Radionice i seminari koji pomažu mladima da isplaniraju lokalne akcije, mobilišu zajednicu i organizuju se, svakodnevno su bile organizovane u YouthBuild trening centru.

Nakon godinu dana uspešnog sprovođenja, Građanske inicijative nastavljaju sa sprovođenjem YouthBuild programa sa novih 47 učesnika/nica iz Vranja, Bujanovca i Preševa. Tim povodom je 2. oktobra 2012. godine održano svečano otvaranje Trening centra u Bujanovcu i obeležavanje početka rada nove generacije. Predsednik opštine Bujanovac Nagip Arifi, gradonačelnik Vranja Zoran Antić, izvršna direktorka Građanskih inicijativa Dubravka Velat i Jasmina Rugovac iz Caritas-a, svojim obraćanjima su obeležili otvaranje centra.