Budž boys je neformalna grupa mladih koja je odrasla u naselju Budžilovac, u centru Obrenovca, i na konkurs Omladinskog fonda se javila sa željom da ulepša igralište koje se nalazi u naselju. Cilj njihovog udruživanje je uređenje naselja, ali i podsticanje drugih na slično angažovanje. Ovi mladi su spremni da pokažu sugrađanima kako se uz grupno angažovanje ljudi koji su spremni da naprave promenu u svom okruženju može stvoriti prijatnije okruženje za čitavu zajednicu. Mladi iz ovog naselja počeli su sa grubim sređivanjem terena i okoline, nakon čega će uslediti sađenje zelenila, pražnjenje i popunjavanje bazena sa peskom, postavljanje i farbanje šipki za vežbanje, pravljenje staze između terena i zgrade, postavljanje kanti i obeležavanje linija na terenu.