Još jedna podržana komšijska inicijativa se ostvaruje! Jako nam je drago što je neformalna grupa “U škrinji – radionica veza” dobila podršku našeg Fonda za #komsijskeinicijative za realizaciju etnološko, istraživačko-edukativne radionice “Naš mali muzej”. “U škrinji” je neformalno udruženje koje okuplja žene, mlade i decu koji vole ručne radove – vez, tkanje i pletenje. Glavni cilj okupljanja grupe je ljubav prema starim zanatima i želja za očuvanjem istih.
Ivana Gavrić je počela sa radionicama za učenike u četiri seoske osnovne škole, u Drenu, Zvečkoj, Zabrežju i Krtinskoj. Cilj radionica je briga o materijalnom i nematerijalnom kulturnom nasleđu, kao i upoznavanje dece o značaju očuvanja kulturnog nasleđa, kroz kreativan i veseo proces koji je prilagođen dečijem uzrastu. Kao završna aktivnost planirana je izložba u galeriji JP SKC u Obrenovcu.
Projekat “Naš mali muzej” obrađuje problem očuvanja i negovanja tradicije na savremen način, kroz istraživački rad i shvatanje muzeja kao značajne institucije kulture. Kroz radionice i postavljanje izložbe samih učesnika, oni će se upoznati sa procesom prikupljanja artefakata, njihovog čuvanja, kao i značajem očuvanja starih zanata. Ideja je da meštani iz četiri sela zajedno sa decom prikupljaju materijal za izložbu, što će predstavljati i promociju tih seoskih sredina na izložbi koja će biti organizovana na kraju projekta.

Ovaj program se realizuje u okviru YouthBuild Srbija i u saradnji sa Građanskim inicijativama i  Obrenovac Youth Foundation, a više informacija o programu možete pronaći na sajtu: www.oyf.rs.