Fondacija za mlade Obrenovca, u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac i Gradskom opštinom Obrenovac, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, Građanskih inicijativa i Youth Build Srbija programa, poziva sve neformalne i formalne grupe mladih sa teritorije opštine Obrenovac da podnesu predloge projekata Omladinskom fondu do 10. novembra 2017. godine.

Omladinskim fondom upravlja šest članica i članova, mladih ljudi iz Obrenovca, koji imaju ulogu Odbora koji raspisuje konkurs i odlučuje o finansiranju projekata neformalnih i formalnih grupa mladih sa teritorije opštine Obrenovac.

Ko može podneti predlog projekta Omladinskom fondu?

Formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih) koji žive na teritoriji opštine Obrenovac.

Šta Omladinski fond podržava?

 • Projekte vrednosti do 100.000 dinara koji se realizuju na teritoriji opštine Obrenovac i imaju za cilj poboljšanje života mladih u najrazličitijim oblastima: kulture, sporta, zdravlja, bezbednosti, zapošljavanja, obrazovanja, aktivizma i volonterizma;
 • Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
 • Projekte koje odgovaraju na lokalne potrebe i imaju širok uticaj na zajednicu, posebno u ruralnim sredinama;
 • Projekte koji se mogu realizovati od 25. novembra 2017. do 31. marta 2018.;
 • Projekte za koje će mladi obezbediti pisanu podršku iz zajednice, od pojedinaca i kompanija, u uslugama, robi i/ili finansijskim sredstvima. Podrška mora iznositi najmanje 50% od ukupne vrednosti traženog iznosa od Omladinskog fonda. Recimo, ukoliko od Omladinskog fonda tražite 90.000 dinara neophodno je da od pojedinaca ili kompanija obezbedite sredstva, robu ili usluge u vrednosti od 45.000 dinara.

Obrazac potvrde o doprinosu možete da preuzmete ovde.

Šta Omladinski fondovi ne podržavaju?

 • Projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija;
 • Projekte i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;
 • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
 • Honorare za realizatore projekta;
 • Stipendije;
 • Nabavku računara, tableta, telefona, muzičke i video opreme (ozvučenja, kamera, foto aparata i sl.).

Kako i do kada podneti predlog projekta?

Zainteresovane grupe mladih mogu popuniti formu predloga projekta koju mogu preuzeti ovde i poslati ga isključivo kroz popunjavanje formulara u nastavku strane.

Predlozi projekata dostavljeni na bilo koji drugi način ili poštom neće biti uzeti u razmatranje.

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata je 10. novembar 2017. u ponoć.

Šta nakon prijave predloga projekta?

Nakon zatvaranja konkursa članovi i članice Omladinskog fonda uradiće prvi krug selekcije. Ukoliko vaš projekat prođe prvi krug selekcije bićete obavešteni do 20. novembra 2017. i bićete pozvani na intervju. Na intervju je potrebno da dođe najmanje tri člana vašeg tima koji su navedeni kao kontakt osobe u predlogu projekta.

Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvi krug selekcije, bićete obavešteni o razlozima ovakve odluke od strane odbora Omladinskog fonda.

Ako budete podržani, kad počinjete s projektom?

Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od 25. novembra 2017. do 31. marta 2018. godine.

Preuzmite prijavni formular.

Predlog projekta možete poslati ovde.

Ukoliko imate pitanje u vezi sa ovim konkursnom, molimo vas da se obratite direktno Fondaciji za mlade Obrenovca na e-maila adresu office@oyf.rs (subject: Pitanje u vezi sa konkursom) ili da pozovete Petra na broj telefona 069 1456654.