YB ceo set

 

Bujanovac 13- 14. decembar 2016. – Održan je dvodnevni trening na temu “Pregovaračke veštine i alati”  koji je imao za cilj da sprema polaznike treninga da definišu veštine uspešnog pregovaranja, da identifikuju korake za pravilnu pripremu pregovora, nauče kako da pregovaraju sa različitim tipovima ličnosti i usvoje metodologiju i alate za pronalaženje, stupanje u kontakt i pregovaranje sa novim partnerima, poslodavcima i dr.

Polaznici projekta “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta” su tokom treninga upoznati sa značajem  konstruktivnog sklapanja dogovora sa dobavljačima, klijentima i partnerima. Oni su bili  u prilici da kroz praktične primere iz svog iskustva steknu uvid u različite vrste pregovaranja, kao i da saznaju koje to tehnike vode konstruktivnom a koje nekonstruktivnom pregovaranju. Takođe, imali su  priliku da teorijski i praktično vežbaju pravljenje strategije i postizanja cilja u pregovaračkom procesu. Upoznali se sa «principijalnim pregovaranjem» i naučili na koji način mogu efikasno da ostvare sporazum, uz očuvanje dobrih odnosa sa klijentima, takozvani win-win. Saznali su više o tehnikama pregovaranja koje kod njih i ostalih učesnika ostvaruju najveće rezultate, ali su upoznali i neke sa kojima se još nisu susreli. Naučili kako mogu da ovladaju svojim unutrašnjim uverenjima, kao i da prevaziđu otpore „druge strane“ u pregovaračkom procesu.

pregovracke-vestine

Kroz trening učesnici su razvili sledeće veštine: rad na sagledavanju i daljem razvoju ličnog stila u pregovaranju, sopstvenih veština, znanja i uverenja, prepoznavanje ličnih snaga i oblasti za unapređenje na polju pregovaranja, sagledavanje faza u procesu pregovaranja, unapređivanje veštine samog vođenja pregovora, upoznavanje sa uspešnim načinima reagovanja čak i kada situacija pregovaranja deluje bezizlazno, rad na otklanjanju blokade u realizaciji usvojenih tehnika.

“Trening mi je pomogao u otvaranju novih horizonata, samospoznaji svoga dosadašnjeg ponašanja i pogleda na svet. Novi alati su mi dali mogućnost za bolje razumevanje situacija i osoba i istančavanje čula na koja nisam do sada obraćala pažnju. Tehnike pregovaranja  ulivaju optimizam ka pomeranju ličnih granica i želje ka većoj kongruentnosti između internog dijaloga i eksternog ponašanja. Stečeno znanje primenljivo, svojim ponašanjem i predlozima podstakli ste nas da dođemo do pravih rešenja”,  istakla je Hazbije Destani, učesnica programa.

MOSПројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.