Monthly Archives: December 2016

Novi Pazar 29. decembar 2016. – U prostorijama omladinske organizacije Fokred održan je prvi speed dating poslodavaca i mladih učesnika koji su deo programa „Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta“. U cilju jačanja kapaciteta mladih, učesnici su prošli kroz obuke za pisanje predloga projekata za EU i nacionalne fondove, ulogu mladih u lokalnom razvoju, PR  i poslovnu komunikaciju, upotrebu novih tehnologija u poslovanju, menadžment ljudskih resursa, pregovaračke  veštine i alate i pisanje biznis plana, nakon kojih su održali sastanak sa preduzetnicima i informisali se o veštinama i znanjima potrebnim u zajednici. Učesnici su predstavili veštine koje su stekli tokom obuka, na osnovu kojih će započeti radnu praksu u željenim oblastima. Mladi su imali jedinstvenu priliku da prođu kroz postupak razgovora za posao i da saznaju koje su to prednosti otpočinjanja samostalnog biznisa. Neki od preduzetnika koji su pružili svoje savete mladima su: Click Design, Jaffa, Mikan, Spectar.

Nakon ovog sastanka, uslediće mapiranje potreba mladih i lokalnih biznisa, rezultati čega će se koristiti za izradu „Analize potreba poslodavaca u južnom i jugozapadnom regionu Srbije – šansa za mlade“.

 

MOS

Пројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

 

YB ceo set

 

Preševo, 16. decembar 2016. – U prostorijama Kancelarija za mlade  u Preševu i Vranju održan je speed-dating mladih, no nije reč o zaljubljenima, već o nezaposlenima.

Mladi aktivisti i aktivistkinje, koji su kroz program “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta”   naučili kako da pišu predloge projekta za nacionalne i fondove EU, fokusirajući se na sredstva namenjene preduzetništvu i razvoju poslovanja preduzeća, ulogu mladih u lokalnom razvoju, PR  i poslovnu komunikaciju, upotrebu novih tehnologija u poslovanju, menadžment ljudskih resursa, pregovaračke  veštine i alate i pisanje biznis plana, imali su 15. decembra u Vranju i 16. decembra u Preševu priliku da se direktno sastaju sa poslodavcima.

img_3135

U cilju podsticanja aktivizma i proaktivnog delovanja mladih u zajednici, učesnici/e projekta “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta” realizovali su  susrete mladih i poslodavaca u opštinama Bujanovac i Preševo i u gradu Vranju u vidu “speed dating-a”, koji su bili prilika da mladi predstave stečena znanja i veštine poslodavcima i krenu u proces analize njihovih potreba, na osnovu čega će kasnije kroz radnu praksu imati priliku i jasniju sliku na koji način mogu pružiti podršku razvoju poslovanja ovih preduzeća.

Na događajima je prisustvovalo više od 40 mladih i oko 10 poslodavaca. Neki od njih su Bic Comerc, Nura, Agro Adria, Rtv Aldi i ostali.

Naši polaznici su kroz simulacju razgovora za posao s nekoliko poslodavaca i time dobili povratnu informaciju kada su njihovo predstavljanje i mogućnost za praksu u pitanju.

“Speed dating-om želimo pre svega podignuti svest javnosti o aktuelnom problemu s kojim se mladi danas susreću – problemu nezaposlenosti. Želimo svim mladima preneti pozitivan stav o traženju posla koji imaju i naši polaznici. Takođe, cilj nam je naglasiti važnost usavršavanja i pokazati kako je moguće boriti se protiv nezaposlenosti, i to s pozitivnim rezultatima”,  rekla je Ana Manić lokalna koordinatorka na projektu.

Nakon “speed-dating” događaja mladi će krenuti u šire mapiranje potreba lokalnih biznisa, što će na kraju rezultirati izradom publikacije “Analize potreba poslodavaca u južnom i jugozapadnom regionu Srbije – šansa za mlade“, koja će biti javno dostupna i predstavljena kroz prezentacije u okviru početka rada budućih Biznis info centara.

MOS

Пројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

YB ceo set

 

Bujanovac 13- 14. decembar 2016. – Održan je dvodnevni trening na temu “Pregovaračke veštine i alati”  koji je imao za cilj da sprema polaznike treninga da definišu veštine uspešnog pregovaranja, da identifikuju korake za pravilnu pripremu pregovora, nauče kako da pregovaraju sa različitim tipovima ličnosti i usvoje metodologiju i alate za pronalaženje, stupanje u kontakt i pregovaranje sa novim partnerima, poslodavcima i dr.

Polaznici projekta “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta” su tokom treninga upoznati sa značajem  konstruktivnog sklapanja dogovora sa dobavljačima, klijentima i partnerima. Oni su bili  u prilici da kroz praktične primere iz svog iskustva steknu uvid u različite vrste pregovaranja, kao i da saznaju koje to tehnike vode konstruktivnom a koje nekonstruktivnom pregovaranju. Takođe, imali su  priliku da teorijski i praktično vežbaju pravljenje strategije i postizanja cilja u pregovaračkom procesu. Upoznali se sa «principijalnim pregovaranjem» i naučili na koji način mogu efikasno da ostvare sporazum, uz očuvanje dobrih odnosa sa klijentima, takozvani win-win. Saznali su više o tehnikama pregovaranja koje kod njih i ostalih učesnika ostvaruju najveće rezultate, ali su upoznali i neke sa kojima se još nisu susreli. Naučili kako mogu da ovladaju svojim unutrašnjim uverenjima, kao i da prevaziđu otpore „druge strane“ u pregovaračkom procesu.

pregovracke-vestine

Kroz trening učesnici su razvili sledeće veštine: rad na sagledavanju i daljem razvoju ličnog stila u pregovaranju, sopstvenih veština, znanja i uverenja, prepoznavanje ličnih snaga i oblasti za unapređenje na polju pregovaranja, sagledavanje faza u procesu pregovaranja, unapređivanje veštine samog vođenja pregovora, upoznavanje sa uspešnim načinima reagovanja čak i kada situacija pregovaranja deluje bezizlazno, rad na otklanjanju blokade u realizaciji usvojenih tehnika.

“Trening mi je pomogao u otvaranju novih horizonata, samospoznaji svoga dosadašnjeg ponašanja i pogleda na svet. Novi alati su mi dali mogućnost za bolje razumevanje situacija i osoba i istančavanje čula na koja nisam do sada obraćala pažnju. Tehnike pregovaranja  ulivaju optimizam ka pomeranju ličnih granica i želje ka većoj kongruentnosti između internog dijaloga i eksternog ponašanja. Stečeno znanje primenljivo, svojim ponašanjem i predlozima podstakli ste nas da dođemo do pravih rešenja”,  istakla je Hazbije Destani, učesnica programa.

MOSПројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

YB ceo set

 

Novi Pazar, 12-13. Decembar 2016.  – U prostorijama Kancelarije za mlade Novi Pazar održan je trening “Aktivizam u lokalnoj zajednici” u okviru projekta “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta” koji je finasiran od strane Ministarstva  sporta Republike Srbije i podržan od strane Youthbuild International.

dsc_0712

Tokom dvodnevnog treninga učesnicima je pružena pomoć u identifikaciji ključnih izazova u zajednici, predstavljeni su im načini uključivanja građana kao i participativni alati. Kroz niz vežbi i predavanja mladi su motivisani da aktivno uzmu učešća u procesu donošenja odluka. Na kraju treninga mladi su došli do nekoliko ideja za organizovanje lokalnih akcija koje imaju za cilj pospešivanje omladinskog aktivizma u lokalnoj zajednici.

MOS

Пројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

YB ceo set

 

Novi Pazar, 10-11. decembar 2016. – U okviru obuke, koja se bavila definisanjem veština uspešnog pregovaranja i identifikacijom koraka potrebnih za pravilnu pripremu komunikacije, polaznici su imali priliku da nauče kako da pregovaraju sa različitim tipovima ličnosti i usvoje metodologiju i alate za pronalaženje najboljih načina komunikacije. Takođe, veliki deo obuke bio je posvećen samoj komunikaciji, kako verbalnoj, tako i neverbalnoj. Putem kreativnih vežbi, učesnici su bili pozvani da daju svoja mišljenja o tome kojoj od ovih vrsta komunikacije daju prednost, šta su pozitivne a šta negativne strane svake od njih, u kojim situacijama biraju verbalnu, odnosno neverbalnu komunikaciju i zašto.

dsc_0265

U nastavku obuke učesnici su se susreli sa osnovama pregovaračkih veština, odnosno našli su se u ulogama pregovarača i pregovornika. U okviru vežbe simulacije pregovora, učesnici su imali prilike da utvrde naučeno o ključnim fazama pregovaračkog procesa i samostalno dođu do rešenja pregovora. Uz mentorsku podršku trenera učesnici su došli do liste osobina koje dobar pregovarač treba da poseduje, a uz pomoć testa učesnicima je određen tip pregovarača kojem pripadaju.

Povratne informacije dobijene od strane učesnika po završetku treninga pokazuju veliki nivo zadovoljstva sadržajima koje je obuka ponudila i stečenim znanjima i veštinama, što opet govori o  uspešnosti treninga i potrebi organizovanja sličnih i u buduće.

MOSПројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

YB ceo set

Novi Pazar, 8-9. decembar 2016. – U okviru radionice/seminara Upotreba novih tehnologija, koja se bavila važnošću vizualne komunikacije i upoznavanjem učesnika sa tehnikama savremenih softvera, učesnicima su predstavljene vrste dizajna i novih medija u poslovanju, osnovne forme vizualne komunikacije, red na softverima nove tehnologije, kao i tehničke pripreme vektorskih datoteka.

Treneri su, u toku svog rada,  koristili su različite tehnike, pomoću kojih je prezentovani sadržaj omogućio lakše usvajanje znanja – uvodna predavanja, interaktivni input, upoznavanje sa softverom, rad u malim grupama i diskusija. Nakon uvodnog pozdrava i predstavljanja ciljeva, učesnici su kroz primere dobili jednu novu viziju o vizuelnim komunikacijama.15435843_1358555534174794_38399975_n

U drugom delu radionice učesnicima su predstavljene mogučnosti i različite tehnike u interakciji sa novim vektorkim programima ove sadasnjice. Takodje uvideli su važnost ovih savremenih tehnologija i njihove primene u raznim poljima. Učesnici su, kroz vežbu direktnim radom na racunaru, izucavali lepezu mogucnosti kroz dati primer, nakon čega su vežbali komande i alatke predstavljene u prvoj fazi.

Opšti utisak radionice bio je da su usvojena nova znanja, pored toga što su i te kako korisna polaznicima iste, veoma zanimljiva, što će  u velokoj meri ohrabriti polaznike da ih primenjuju u svakodnevnom radu.

MOSПројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

YB ceo set

 

Novi Pazar, 1. decembar 2016. – Radionica/seminar „Umrežavanje u lokalnoj zajednici“ bavila se temama motivisanja mladih za aktivno učeštvovanje u procesima donošenja odluka kroz saradnju na lokalnom nivou, kao i umrežavanja istih i njihovog pojačanog učešća u razvoju lokalne zajednice.

dsc_0764Prva sesija u okviru radionice bavila se pitanjima pojma lokalne zajednice, sa posebnim osvrtom na identifikaciju  ključnih elemenata lokalne zajednice. Uz mentorsku podršku naših trenera, učesnici su imali priliku da, kroz vežbu predstavljanja lokalnih zajednica iz kojih dolaze, utvrde prethodno stečeno znanje iz pomenute oblasti. Takođe, učesnici su imali priliku da se informišu o tome šta predstavlja mobilizacija lokalne zajednice, odnosno načinima pokretanja i uključivanja mladih u mobilizaciju lokalne zajednice, kao i načinima doprinosa razvoju zajednice. Pored toga, upoznali su se sa načinima i metodama građanske participacije, kao i o tome kako bi lokalna zajednica trebalo da uključi građane u svoje projekte i odluke.

Pored navedenih tema radionice, učesnici su se susreli i sa rešavanjem konkretnih problema, koji podrazumevaju umrežavanje više aktera, pri čemu su učesnici ispoljili veliku zainteresovanost i motivisanost za aktivno učešće i rad u grupama.

MOSПројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.