YB ceo set

 

Bujanovac, 28-30 oktobar, 2016. godine –  u Opštinskom klubu za prava manjina održan je trening “Pisanje predloga projekta prema EU smernicama”u okviru  projekta “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta”, finansiranog od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i podržanog od Youthbuild International. Trening je držala Dubravka Velat, trenerica Građanskih inicijativa.

img_7545 Učesnici su prvog dana seminara ukratko upoznati sa  osnovnim elementima standardnog aplikacionog paketa za pisanje predloga projekata prema Smernicama EU, podeljene su informacije i praktični saveti u vezi sa najčešćim administrativnim greškama prilikom apliciranja, a potom su u grupama radili na identifikovanju problema u lokalnim zajednicama čijim rešavanjem bi se bavili kroz razvijanje predloga projekata. Opredelili su se za tri teme: nezaposlenost žena, netransparentno finansiranje OCD iz lokalnog budžeta, kao i međuetnički dijalog.

Drugoimg_7538g dana seminara, učesnici su formulisali ciljeve i aktivnosti, i na taj način praktično započeli rad na logičkoj matrici. Trećeg dana su u potpunosti kompletirali logičku matricu  kao i predlog budžeta za svoje projektne ideje, informacijama koje su isprodukovali tokom  intenzivnog i praktičnog rada u malim grupama,.  Nakon obuke, učesnicima će biti obezbeđena podrška Građanskih Inicijativa, kako bi mogli sa ovim predlozima projekata da apliciraju na budućim konkursima

MOSПројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места”, спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, финансира Министарство омладине и спорта Ребуплике Србије