Monthly Archives: October 2016

YB ceo set

 

Bujanovac, 28-30 oktobar, 2016. godine –  u Opštinskom klubu za prava manjina održan je trening “Pisanje predloga projekta prema EU smernicama”u okviru  projekta “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta”, finansiranog od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i podržanog od Youthbuild International. Trening je držala Dubravka Velat, trenerica Građanskih inicijativa.

img_7545 Učesnici su prvog dana seminara ukratko upoznati sa  osnovnim elementima standardnog aplikacionog paketa za pisanje predloga projekata prema Smernicama EU, podeljene su informacije i praktični saveti u vezi sa najčešćim administrativnim greškama prilikom apliciranja, a potom su u grupama radili na identifikovanju problema u lokalnim zajednicama čijim rešavanjem bi se bavili kroz razvijanje predloga projekata. Opredelili su se za tri teme: nezaposlenost žena, netransparentno finansiranje OCD iz lokalnog budžeta, kao i međuetnički dijalog.

Drugoimg_7538g dana seminara, učesnici su formulisali ciljeve i aktivnosti, i na taj način praktično započeli rad na logičkoj matrici. Trećeg dana su u potpunosti kompletirali logičku matricu  kao i predlog budžeta za svoje projektne ideje, informacijama koje su isprodukovali tokom  intenzivnog i praktičnog rada u malim grupama,.  Nakon obuke, učesnicima će biti obezbeđena podrška Građanskih Inicijativa, kako bi mogli sa ovim predlozima projekata da apliciraju na budućim konkursima

MOSПројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места”, спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, финансира Министарство омладине и спорта Ребуплике Србије

YB ceo set

Bujanovac, 24-25. oktobar 2016. – U Staroj zgradi komiteta održan je trening “Uloga mladih u lokalnoj zajednici” u okviru projekta “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta”, koji je finasiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, a  podržan od strane Youthbuild International.

Tokolok-zajm dvodnevnog treninga ucesnici/ce su se upoznali sa načinima podizanja kapaciteta i motivacije mladih ljudi, kako  bi aktivno doprinosili razvoju svoje zajednice.

Ovim treningom stekli su i osnovna znanja o aktivizmu i njegovim oblicima, s posebnim osvrtom na volonterizam kao na oblik omladinskog aktivizma, kao i o mobilizaciji  mladih u zajednici.

Na kraju drugog dana učesnici/ce su izneli svoje ideje o obeležavanju 5. decembra,  Dana volontera.

MOS

Пројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

 

YB ceo set

 

 

 

Novi Pazar,  4.oktobar, 2016.godine – U Kancelariji za mlade Novog Pazara, održan je dvodnevni trening na temu Poslovne komunikacije i Odnosa  sa javnošću.

Učesnici/ce, su se upoznali sa svim elementima poslovne komunikacije, korporativnog identiteta, ali i izgradnjom imidža i reputacije.

Drugog dana, kroz praktičan rad, učesnici/ce su, uz mentorstvo, kreirali komunikacione planove i tako se upoznavali sa svim elementima: kako da postave ciljeve, iznađu svoje ciljne grupe, osmisle poruke i kako da te poruke plasiraju i gde.

Na kraju drugog dana, oni su prezentovali svoje planove i diskutovali o njima.foto-pr-np3

 

MOS

 

Пројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места”, спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Иницијативе”, финансира Министарство омладине и спорта Републике Србиje

 

YB ceo set

 

Bujanovac, 11-12. oktobar 2016. – U prostorijama zgrade za prava manjine u Bujanovcu održan trening “Pisanje biznis plana” za polaznike projekata  “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta”.

Trening  је imao za cilj prezentaciju značaja biznis plana за uspeh moderne kompanije. Polaznici su se upoznali  sa veštinama potrebnim za strateško planiranje, sa primerima biznis planova i metodologijama njihove izrade. Takođe, osposobljavali su se i za pripremu sopstvenog poslovnog plana.

slika-pisanje-biznis-plana

Tokom dvodnevnog treninga  učesnici su kroz interakciju u saradnji sa trenerom prošli sledeće teme: prednosti i izazovi pokretanja sopstvenog biznisa, razvoj poslovne ideje, okupljanje poslovnog tima,  proces osmišljavanja proizvoda i usluga, proces realizacije poslovne ideje, predstavljanje strukture biznis plana, upoznavanje sa ključnim elementima biznis plana, upoznavanje sa sprovođenjem finansijske analize poslovnog poduhvata.

“Trening nam je ponudio potpuno razumevanje koncepta pisanja biznis plana, od najjednostavnijih do najkompleksnijih stvari u realnom okruženju” istakla je  Milena Mladenović učesnica programa.

MOSПројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

 

YB ceo set

 

Bujanovac, 6 -7. oktobar 2016. – Učesnici i učesnice YouthBuild programa imali su prilike da se upoznaju sa osnovama odnosa sa javnošću. Učeći se tome šta je to ciljna grupa, šta su to promotivne aktivnosti, kako se one planiraju i sprovode, učesnici/e su vežbali kako da lokalne akcije koje sprovode učine vidljivijim u svojoj zajednici.

pr-i-poslovna-komunikaija

Trening je imao za cilj da polaznici/e programa steknu znanja o osnovnim pojmovima iz ove oblasti, da bolje razumeju okruženje u kojem rade, kao i da steknu sliku o potrebama savremenih odnosa sa javnošću i poslovne komunikacije.

Uz pomoć PR menadžerke Građanskih inicijativa Marije Vujković, učesnici/e su kroz interaktivne radionice učili kako da napišu saopštenje, daju izjave za elektronske medije, naprave vizuelni identitet akcije i promovišu svoje aktivnosti koristeći socijalne medije. Nakon vežbanja promotivnih aktivnosti, učesnici/e su imali zadatak planiranja PR kampanje.

MOSПројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

YB ceo set

 

Bujanovac,  22. septembar 2016. – U staroj zgradi komitetа održan trening pod nazivom ’’Lokalna zajednica i lokalni razvoj”, u okviru projekta “Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta”, koji je finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije podržan od strane YouthBuild International.

Tokom dvonodnevnog treninga  učesnici/ce programa imali su priliku da se upoznaju sa osnovnim pravilimimg_7305a programa i rada u trening centru, da prošire znanja o važnosti aktivnog uključenja mladih u razvoj lokalne zajednice, ovladavanje osnovnih tehnika uključivanja zajednice. Učesnice su kroz vežbu procene potrebe identifikovale nekoliko probleme sa kojima se lokalna zajednica Bujanovac suočava.

U narednim mesecima u trening centru u Bujanovcu održaće se 22 trening dana  na temu poslovnih veština.  

MOS

Пројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, а финансира Министарство омладине и спорта Ребуплике Србије.

Ministarstvo omladine i sportaYouthBuildSrbijaGradjanske Incijative

 

YB ceo set

 

Novi Pazar, 1-2. oktobar 2016. – Održani trening na temu Lokalna zajednica i lokalni razvoj ujedno je bio i prvi trening za učesnike/ce iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice u okviru projekta „Znanjem i proaktivnošću mladih do novih radnih mesta“.

Cilj ovog treninga bio je proširenje znanja o važnosti poznavanja i aktivnog uključivanja mladih u razvoj lokalne zajednice, upoznavanje sa osnovnim tehnikama ispitivanja potreba u zajednici i procesom

dsc_0775mapiranja i analize resursa u zajednici, kao i podsticanje učesnika na timski rad i saradnju.

Tokom dvodnevnog treninga, obrađene su teme definicije lokalnih zajednica i njihovih elemenata, aktera i profila, sektora lokalne zajednice, ispitane su potrebe lokalne zajednice, resursi, kao i mobilizacija istih.

Zahvaljujući dinamici treninga i činjenici da su pojedini učesnici/ce već pohađali slične vrste obuka/treninga ostvarena je zadovoljavajuća uključenost učesnika/ca u aktivnosti i rad tokom treninga. Posebno treba napomenuti interesovanje koje su učesnici/ce pokazali za teme kojima se trening bavio, što je u velikoj meri olakšalo rad trenera i doprinelo uspešnosti treninga.

 

 

 

MOSПројекат “Знањем и проактивношћу младих до нових радних места” спроводи Удружење грађана за демократију и грађанско образовање ”Грађанске Инцијативе”, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.