Centar E8 Vranje i Gradjanske Incijative kancelarija u Bujanovcu pozivaju Vas na forum teatar predstavu “Na putu” koja će biti izvedena u Bujanovcu. 
 
Pozorišna rezentacija je deo projekta „Theatre for open dialogue“ koji se realizuje u Vranju, Bujanovcu i Preševu u cilju podizanja svesti gradjana juzne Srbije o migracijama, kulturoloskim razlikama i poštovanju ljudskih prava.
Predstava “Na putu”je napravljena zajedno sa srednjoškolcima iz Vranja, iz želje da se ljudima koji gledaju predstavu izbeglice i imigranti predstave kao ljudi slični njima,a njihov tegoban i opasan put razumeju kao sticaj prilika, često izvan njihove kontrole…U predstavi glumi 10 mladih glumaca i glumica iz Vranja, Bujanovca i Nemačke.

Projekat se ralizuje uz pomoć Danskog saveta za izbeglice u Republici Srbiji, a u okviru programa „Jačanje kapaciteta pružanja pomoći u rešavanju izbegličke krize“
 
Datum: 19. jul 2016.

Mesto: Zgrada Nacionalnog saveta, prvi sprat, Bujanovac 17520

Termini: 18:00h, 19:00h i 20:00h
 
Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na e-mail: bojana.stojkovic@e8.org.rs ili telefon: 060 40 888 62