Monthly Archives: June 2015

Dokumentarni film o mladima sa Juga Srbije i Sandzaka

Kratak video o tome kako su mladi, sa Juga Srbije i iz Sandžaka kroz program YouthBuild, radili na poboljšanju svojih lokalnih zajednica i animiranju svih bitnih aktera da uzmu učešće u njihovim aktivnostima. Pogledajte njihove utiske.

Obelezavanje Dan Roma

Preševo i Bujanovac, 8. april 2014. – Mladi sa YouthBuilD programa u saradnji sa Kancelarijom za mlade iz Preševa organizovali izložbu fotografija i tradicionalnih nošnji Roma u holu Kulturnog centra Preševa, povodom obeležavanja Svetskog dana Roma. Ova izložba organizovana je sa ciljem upoznavanja šire društvene zajednice sa identitetom, tradicijom, kulturom i jezikom romske nacionalne manjine i podizanja svesti javnosti o značaju tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja različitosti. Takođe, održana je i projekcija dokumentarnog filma „Zivot Roma u Srbiji “ gde se opisuje tezak zivot roma.

Istog dana su mladi sa YouthBuild programa u saradnji sa CRC, romskim organizacijama i osnovnom školom ”Branko Radicevic” iz Bujanovca obeležili Svetski dan Roma u Kulturnom centru “Vuk Karadžić” u Bujanovcu, gde je priređen kulturno – umetnicki program kroz koji je predstavljena tradicija ovog naroda.
Ovo je samo nastavak akcija mladih sa YouthBuild programa, koji kroz kampanju pod sloganom “Svi smo jednaki” promovišu toleranciju i multietničke vrednosti.

TEA PARTY

On the occasion of the New Year holidays participants organized the Tea party ’’Come to warm up together’’ in the centre of Bujanovac. Aim of the event was socializing with fellow citizens before the upcoming holidays with a cup of tea and cookies, as well as promotion of YouthBuild programme. Participation in above mentioned events brought participants of different ethnic backgrounds closer as they were united around topics which are of common interest.

ECO-ACTION CLEANING PROMENADES OF BUJANOVAC LAKE

The road to Bujanovac lake a length of 3 km is also the path for recreation Bujanovac. This area should be an example of proper relationship of man to nature, however, state says quite the opposite. Negligence, ignorance, lack of environmental awareness and forming an opinion fellow citizens that it should run for a second I was not in our interest. Certainly there are those who think differently, going to meet the spring and brighter days, multiethnic group of young people from Bujanovac, Presevo and Vranje involved in YB program decided to be  an example. February 27, donned the protective gloves, took garbage bags and sets to work. Stocks around the former slaughterhouses JUGOKOP momentarily cleaned of plastic cups, bottles and other debris.

The aim of this campaign is to raise awareness and to care for the protection of the environment, especially the place where they rest and enjoy the beautiful spring day  said program participant Youthbuild Lidija Cvetkovic.

 

 

YOUTHBUILD PARTICIPANTS  CAMPAIGN TO RAISE AID FOR FLOOD VICTIMS

Young people have managed to raise funds for hygiene, dressing for the child and adult, baby food, diapers, water.

    RENOVATION OF BUJANOVAC MUSIC SCHOOL

 Implementation of community based social actions started after Holiday’s. Renovation of Bujanovac Music School included repairing of paths within School backyard, renovation of stairs, painting of fence as well as on drawing paintings on the classroom walls. This action was supported by local business who so far contributed with around 1000 $ in materials and cash.

Bujanovac local self governance contributed with 270$ $ as well, while Public Enterprise for Utilities employees took active part in work implementation. Action was followed by local and national electronic and printed media. RTV Bujanovac and RTV Vranje covered the action while national Public Broadcasting Service (Channel I) also reported about this action in “This is Serbia” (Ovo je Srbija) and emission ‘’Gradjanin ‘’ at RTS2.

   YouthBuild Srbija– LOCAL ACTIONS SOUTH SERBIA

 

 

 

 

 

 

JE E PAPUNË ?yb faqe

  KE MIDIS 18 E 30 VJET?

 JETON NË BUJANOC, PRESHEVË DHE VRANJË, NOVI PAZAR, TUTIN, SJENICË, RASHKË?

 KY ËSHTË KONKURS PËR TY!

Inkuadrohu në programin YouthBuild Srbija dhe mëso se si ndertohet dhe mbahet web faqja, të gjeshë punë apo të fillosh biznesin tënd dhe kontribo në zhvillimin e komunitetit.

Të ofrojmë  mësim, vullnetarizëm,  fitimin e përvojës dhe një shans që si pjesë e një ekipi prej 30 femrave të reja, të bësh diçka për veten dhe komunitetin tënd.

Dërgoje të plotësuar  Formularin e aplikimit deri më 10.korrik 2015, në konkurs@gradjanske.org dhe bëhu pjesë e ekipit të YouthBuild Srbija! Formularin  e aplikimit mund të shkarkohet më poshtë

[wpdm_file id=5]

Do të ftojmë në trajnimin seleksionues në fillim të korrikut, ku do të bëhet përzgjedhja përfundimtare e pjesëmarrseve në program.

NUK KE DËGJUAR PËR YOUTHBUILD?

Bëjë  një shëtitje nëpër lagje dhe do të njoftohesh me moshatarët  e tu, të cilët kanë ndjekur  programin YouthBuild.

Në Qendrat e trajnimit në Bujanoc dhe  Novi Pazar, ata kishin trajnime  të përditshme mbi temat:  puna në komunitet, aftësitë e komunikimit, shkrimin e projekteve , dhe në të njëjtën kohë  kanë organizuar aksione vullnetare.

CILI ËSHTË QËLLIMI I KËTIJ PROGRAMI?

TRAJNIMI I  VAJZAVE- GRAVE TË  REJA PËR TË GJETUR  PUNË OSE  FILLUAR BIZNESIN  E TYRE, TË BËHEN AKTIVE NË KOMUNITET DHE TË KONTRIBUOJË NË ZHVILLIMIN E SAJ.

MË SHUMË PËR PROGRAMIN:

Në fazën e parë të programit (korrik-gusht 2015) – përmes trajnimeve për  zhvillimin e faqeve të internetit, pjesëmarrëset e projektit do të fitojnë aftësitë e kërkuara për  tregun e punës, veçanërisht në komunat e përzgjedhura, do të forcojnë  pozitën e tyre në komunitet duke u bër një burim i rëndësishëm për organizatat dhe institucionet vendore . Kursi do të zhvillohet për 20 ditë (gjithsej 40 ditë  trajnimi, 20 në Bujanoc  dhe 20 në Novi Pazar) në secilën prej ditëve të trajnimit do të mbahet nga 8 orë. Minimumi 160 leksione  do të mbulojnë temat e mëposhtme: Interneti si medium, klientët dhe serverat, trendet bashkëkohore në teknologji, elementet e Web dijaznit (tipografi, photography, layout faqe, etj), gjuha e  programimit  HTML5,  gjuha e programimit CSS  3, WordPress, etj

Ky trajnim ofrohet nga shkolla profesionale  „ shkolla e Krojaçevës”- fituese e çmimeve të rëndësishme vendore për TI (Teknologji informative) dhe shumë mirënjohjeve, nxënësit e kësaj shkolle janë autor të më shumë se 500 prezentimeve në internet. Shkolla e Krojaçevës është zyrtarisht qendra regjionale e trajnimeve për Apple. Afër 90% të nxënësve të shkollës  së Krojaçevës  punojnë pas përfundimit të programit ose kanë filluar biznesin e tyre. Çmimi komercial i trajnimeve për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e web faqeve që ofron shkolla e Krojaçevës është 150.000 dinar për person. YouthBuild e ofron  falas për 3o pjesmarrëset që do të përzgjidhen.

 

Në fazën e dytë të programit (shtator-tetor 2015) pjesmarrëset e projektit do të fuqizohen që të jenë të pavarura dhe proaktive, si dhe do të fitojnë njohuri për zhvillimi lokal, aktivizmin, vendosjen e partneritetit lokal, participimin e të rinjëve, por edhe për ndërlidhjen e këtyre temave me fuqizimin individual të të rinjëve përmes avancimit të kompetencave individuale dhe aftësive, veçanarisht për gjetjen e punës ose për fillimin e biznesit. Pjesmarrëset do të njoftohen me proceset e integrimit Evropian dhe rolin e të rinjëve në këtë process, si dhe me temat që janë relevante për këtë grup të caktuar- të drejtat e pakicave dhe të njeriut, me focus të vaçant në të drejtat e gruas.

Gjatë ndjekjes se programit, pjesmarrëset do të kenë mundësi të zhvillojn web prezentime për institucionet publike, ndërrmarjet dhe organizatat jofitimprurëse e vendeve të tyre, gjë që do ti ndihmoj ti prezentojnë aftësit e veta duke I lehtësuar vetës për të gjetur punë ose filluar biznesin,  por edhe të implementojnë aktivitetet që kanë për qëllim përparimin(avancimin) e komuniteteve lokale.

Në kuadër të programit do të organizohen vizita studimore kompanive që mirren me teknologjinë informative dhe organizatave që nxisin për aktivizëm qytetar dhe zhvillimin e komuniteteve lokale.

Në përfundim të Programit pjesmarrëset do të marrin çertifikatat të cilat do të mund ti përdorin kur të aplikojnë për punë, të cilat do të dëshmojnë për kapacitetet e tyre për të përmirësuar (avancuar) komunitetin lokal.

Bashkohu edhe ti!

Programin YouthBuild- Të rinjtë e edukuar dhe aktiv, e zbaton Incijativa qytetare    me sukses në Serbi që nga viti 2011, është model i cili prej vitit 1994  zbatohet dhe jep rezultate të jashtëzakonshme në 15 vende në mbarë botën. Gjatë 30 viteve përvojë, YouthBuild ka përgatitur mbi 110.000 njerëz të rinjë për të qenë aktiv, të angazhuar dhe për të ndërtuar vetë komunitetin e tyre. Këtë vit programi zbatohet, me mbështetjen e Ministrisë së Rinisë dhe Sportit  dhe YouthBuild International.

Informata shtesë për programin mund të gjeni në adresat e mëposhtme:

www.youthbuildsrbija.org,  facebook.com/YouthBuildSrbija, www.gradjanske.org  , facebook.com/GradjanskeInicijative