Vesti
5. 12. 13
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-1.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-8.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-6.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-7.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-4.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-4.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-4.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-3.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-5.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-3.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-2.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-2.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-9.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-1.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-7.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-6.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-2.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-1.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-9.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-1.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-3.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-5.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-2.jpg
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-3.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-youthbuild-gradjanske-inicijative-8.jpg_backup
svecani-pocetak-rada-iii-generacije-4.jpg_backup
Početak rada III generacije

III generacija YouthBuild programa u Preševu, Bujanovcu i Vranju počela je sa radom. Evo malo atmosfere sa svečanog otvaranja.