4. 4. 13
Deljenje humanitarne pomoći stanovnicima kolektivnog centra “Salvatore”
Vesti
26. 6. 15
Dokumentarni film o mladima sa Juga Srbije i Sandzaka
26. 6. 15
Film o radu treće generacije polaznika YouthBuild programa na jugu Srbije
26. 6. 15
Film o aktivnostima druge generacije polaznika/ca YouthBuild programa u Sandzaku..
26. 6. 15
Kampanja ”Svi smo Jednaki” – Obelezavanje Dan Roma (YouthBuild treca generacija south Serbia)