Vesti
21. 5. 12
Početak radova izgradnje rampi za osobe sa invaliditetom u Preševu

Nakon uspešne akcije u Bujanovcu istim tempom je nastavljeno i u Preševu koje je dobilo 4 rampe za OSI i to na ulazu u Gimnaziju „Skender Beg“, OŠ „Ibrahim Kelmendi“, Dom kulture „Abdulah Krešnica“ i zgradu opštine Preševo.